wózki widłowe
Udt
Kontakt:
Tel: (61) 816-12-88
Fax: (61) 642-58-38
Kontakt z nami
Poleć stronę
E-mail odbiorcy
Imię nadawcy
E-mail nadawcy
Wiadomość od nadawcy
 

Od sierpnia 2003 wózki widłowe podlegają Dozorowi Technicznemu.

Wśród wielu informacji, które pojawiły sięna rynku, trudno wyłowić te najbardziej nam przydatne. Kolejne rozporządzenia *) również nie rozwiewają do końca wątpliwości – w wielu przypadkach decydująca jest wykładnia lokalnego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego.

Zanim zabierzemy się za wypełnianie wniosku o przeprowadzenie badania odbiorczego wózka, warto się zastanowić, czy i które z nich należy zgłosić. Dozór techniczny nie obejmuje wózków przeznaczonych do transportu poziomego, a więc takich, które nie mają możliwości odstawienia ładunku wyżej niż poziom z którego został on pobrany. Pozostają więc tylko wózki z podnoszeniem.

Do każdego zgłaszanego wózka powinniśmy posiadać:

  • instrukcję obsługi w języku polskim,
  • schematy elektryczne / hydrauliczne (z opisem),
  • dane dotyczące parametrów pojazdu (prędkość jazdy i podnoszenia z i bez ładunku, zdolność pokonywania skosów oraz rysunek z wymiarami wózka),
  • w przypadku wózków wyprodukowanych poza RP – Deklarację Zgodności z normami Unii Europejskiej, do maja 2004 także wniosek importowy.

Dokumentację taką Egt Logistic dołącza do swoich wózków od dłuższego już czasu. Swoim Klientom przesyłamy także gotowy do wypełnienia wniosek o przeprowadzenie badania wraz z przydatnymi informacjami i wskazówkami. W przypadku starszych wózków także tych sprowadzanych przez Państwa samodzielnie, staramy się również skompletować niezbędną dokumentację.

Sam wózek powinien być wolny od wad i w pełni zmontowany. Do obsługi oraz konserwacji powinny być wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami UDT w tym zakresie (uprawnienia operatorskie i uprawnienia konserwatorskie). Do przeprowadzenia badania, zwłaszcza w przypadku wózków używanych, konieczne jest także zapewnienie obciążenia wózka – 125% udźwigu nominalnego. Wszelkie informacje prawne można znaleźć w dziale prawnym na stronie Urzędu Dozoru Technicznego lub kontaktując się bezpośrednio ze swoim oddziałem UDT.

Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia przez EGT LOGISTIC

Wniosek o przeprowadzenie badania odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia


*) Ustawa z. dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, póz. 1321), ze zmianą opublikowany w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, póz. 676 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 76 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120, póz. 1021), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym, zmienione rozporządzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, póz. 2.40.